Anal inkontinens – avföringsinkontinens

Anal inkontinens (även kallat avföringsinkontinens) innebär att man har perioder då avföring läcker ur ändtarmsmynningen. Det är ett läckage som inte kan förhindras med ren vilja, utan det sker spontant utan att du har kontroll över det. Det kan finnas flera orsaker till anal inkontinens; t.ex. hemorrojder, operations- eller förlossningsskada, neurologisk sjukdom, inflammation i tarmen, förslappning eller försvagning av slutmuskeln (ringmuskeln). Vid problem som varar längre än två veckor bör du kontakta din husläkare eller gynekolog.

Anal inkontinens betyder att man har återkommande episoder med läckage av lös avföring, fast avföring eller gas. Detta innebär såklart både ett socialt och hygieniskt problem. Att prata om tarmvanor är mycket tabubelagt, vilket gör att många människor känner skam och därmed undviker att avslöja sina symtom även för familj och vänner. Många lever i den felaktiga tron om att de är ensamma om att ha dessa besvär.

Mildare symtom på anal inkontinens kan vara att man har svårt att kontrollera gaser och fuktläckage eller slem som ger fläckar på kalsonger eller trosor.

Tillfälliga besvär med diarré och svårighet att hinna till toaletten räknas inte som avföringsinkontinens.