Egenvård

Egenvård är åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar eller skador. Det är med andra ord insatser som en person kan vidta för att behandla sig själv genom t.ex. nyttjande av receptfria läkemedel, till skillnad från det som utförs av sjukvården. Egenvård som begrepp används ibland för att beskriva friskvård, som dock är ett samlingsbenämning på åtgärder som stimulerar individen till egna aktiva insatser med syfte att vara hälsofrämjande.

Sedan början av 80-talet har landstingen och apoteken i Sverige satsat på en utökad egenvård med syfte att avlasta sjukvården. Det har gjorts bl.a. genom att sprida ut informationshäften som innehåller egenvårdsråd. Många tidigare receptbelagda läkemedel har också blivit receptfria, vilket har främjat egenvården.

Ändtarmsbesvär är ofta en typisk åkomma som lämpar sig bra för egenvård. Här finns ett stort utbud av receptfria läkemedel att tillgå.

Behandla dina ändtarmsbesvär på egen hand

Anledningarna till att själv behandla sina ändtarmsbesvär kan vara många. Det kan handla om lättare åkommor som enkelt behandlas utan kontakt med sjukvården. Det kan även för många upplevas pinsamt att söka professionell vård för denna typ av åkomma, därför
ger det en viss trygghet att själv behandla dem i hemmets avskildhet.