Stämningsdödande gasbesvär

Gas i tarm och mage är något som alla har. Gaserna uppkommer då man sväljer luft, samt att de alstras av de bakterier som finns naturligt i tjocktarmen. Vid gasbesvär är det vanligt att man rapar, känner sig uppspänd och orolig i magen, samt har ont i magen och “släpper väder”. Fler än var tionde svensk besväras av för mycket gaser i mage och tarm. Gaser i tarmkanalen är sällan farligt och beror oftast inte på någon allvarligare sjukdom.

På det sociala planet kan ett överskott av mag-tarmgaser vara oerhört besvärande och stämningsdödande. Gaserna kan också påverka dig socialt på så sätt att du undviker att gå ut och träffa vänner p.g.a. oron över ofrivilligt vädersläppande. För att lindra dina besvär finns gashämmande läkemedel att tillgå.

Behandling av gasbesvär

Det är ofta bra att lära sig vilken mat som minskar besvären samt fundera över vilka vanor man kan behöva ändra. Att gå på toaletten kan lindra gasbevär eftersom gaser följer med ut när man tömmer tarmen. Ibland kan motion göra att besvären minskar. Om möjligt bör
man också undvika läkemedel som kan ge förstoppning. Om kosten innehåller stora mängder fibrer kan det ge ökade gasbesvär, speciellt för den som har känslig tarm. Problem med känslig tarm kallas även IBS.

Det finns inga mediciner som gör att gasen i mag-tarmkanalen försvinner. Däremot finns det läkemedel som kan hjälpa mot den smärta i magen som kan vara ett resultat av gaserna. Minifom är ett receptfritt läkemedel mot gasbesvär i mag-tarmkanalen. Minifom orala droppar lindrar kolikbesvär hos spädbarn genom att bryta ner skum och bubblor som orsakas av nedsvald luft.

När ska man söka vård?

Man kan kontakta en vårdcentral om man orolig för sina besvär, eller har så stora besvär att man själv tycker att man behöver behandling för dessa. Om man är över 45 år och får besvär som man inte har haft tidigare, går ner i vikt snabbt eller tappar aptiten samt har blod i avföringen bör man kontakta sin vårdcentral.

Lär dig mer om dina magbesvär

Kristina Andersson har en filosofie magisterexamen i näringslära och arbetar med utbildning, föreläsningar, hälsotester och konsultationer. Hon har skrivit boken “Fri från magbesvär” som du kan köpa hos Adlibris.