Salvor mot ändtarmsbesvär

En salva är en trögflytande farmakologisk beredningsform som är avsedd för utvärtes bruk. Salvan smörjs på kroppen i antingen ett tunt eller tjockt lager beroende på hur det aktuella läkemedlet verkar. När det kommer till intimsalvor som skall appliceras i och omkring ändtarmsöppningen kn vissa personer känna en viss avsmak. Vi vill dock poängtera vikten av att korrekt applicera salvan för att behandla rätt område. Detta kan innebära att man helt enkelt måste bita ihop och smörja in området ordentligt trots att det bär emot.

För att behandlingen med din salva skall bli så effektiv som möjligt är det viktigt att noga läsa bipacksedeln. Där framgår inte bara hur applicering skall ske, utan du får även reda på läkemedlets eventuella biverkningar.

Xyloproct

Xyloproct (salva) är ett receptfritt läkemedel som lindrar smärta, klåda och irritationer i samband med ändtarmsbesvär orsakade av analsprickor, hemorrojder, analklåda eller förstoppning. Xyloproct används även vid smärtsamma tarmtömningar efter en operation eller undersökningar av ändtarmen.

Xyloproct behandlar både orsaken och symtomen. Läkemedlet innehåller hydrokortison som dämpar den inflammation som kan vara upphov till ändtarmsbesvären, men även det smärt- och klådstillande ämnet lidocain.

Läkemedlet finns även som stolpiller, så du kan välja det som passar dig bäst.