Stolpiller mot ändtarmsbesvär

Ett stolpiller är en farmakologisk beredningsform som är avsedd att föras in i ändtarmen där den aktiva substansen avges. Stolpillret är patronformat och ska föras in med den trubbiga änden först. Förutom den aktiva substansen består stolpillret av ett material som smälter i kroppstemperatur.

Xyloproct

Xyloproct (stolpiller) är ett receptfritt läkemedel som lindrar smärta, klåda och irritationer i samband med ändtarmsbesvär orsakade av analsprickor, hemorrojder, analklåda eller förstoppning. Xyloproct används även vid smärtsamma tarmtömningar efter en operation eller undersökningar av ändtarmen.

Xyloproct behandlar både orsaken och symtomen. Läkemedlet innehåller hydrokortison som dämpar den infektion som kan vara upphov till ändtarmsbesvären, men även det smärt- och klådstillande ämnet lidocain.

Läkemedlet finns även som salva, så du kan välja det som passar dig bäst.