Vladimir Kamashev

Vladimir Kamashev

Utbrottet av det nya Coronaviruset har tagit världens regeringar på sängen. Inte minst vår egen regering som enligt vissa agerat senfärdigt och inte tillräckligt kraftfullt. Vi har varit i kontakt med vår expert på mag-tarm, Vladimir Kamashev, och bett honom om en kommentar. Han meddelar att det inte finns någon förhöjd smittorisk inom hans patientgrupp. Har man däremot någon inflammatorisk tarmsjukdom kan man tillhöra en riskgrupp som inte gynnas av att infekteras av det nya Corona-viruset. Han påpekar även att smittorisken via analöppningen är mycket liten, då analöppningen sällan blottas i offentliga miljöer. Att använda rikligt med toapapper är dock viktigt, oavsett om det är Corona-tider eller inte.

Vladimir Kamashev som sitter med i en expertgrupp inriktad på mag-tarmrelaterade åkommor har gått ut med rekommendationen till praktiserande läkare att vidta försiktighetsåtgärder i samband med undersökningar av patienter. Dubbla handskar är en självklarhet enligt Kamashev. Han rekommenderar även att läkare vid undersökning och provtagning använder andningsskydd och visir för att undvika att smittsamt stänk träffar ansiktet.

Hans slutsats är att Covid-19 är en allvarlig pandemi och att smittspridningen måste begränss. Han känner dock en viss oro för att mag-tarmpatienter kan komma att skuldbeläggas för spridningen av smittan och vill starkt avvisa alla påståenden om att hans patientgrupp skulle vara extra smittsam.